BLAHOPŘEJEME OCENĚNÝM 

Klub Parkinson - Help z.s. Ostrava
Spolek k prosazování zájmů nemocných s Parkinsonovou chorobou

pořádá pro členy klubu

v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě - Porubě

ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 15,00
"Mikulášské posezení"

Součástí posezení bude občerstvení a tombola.

Členové Klubu mohou zaplatit členský poplatek pro rok 2022 přímo paní

Zdeně Šupíkové nebo poukázat 300 Kč na konto Klubu

č. účtu 268127491/0300

Výbor Klubu.

BLAHOPŘÁNÍ VÍTĚZŮM

V letošním ročníku Karvinského šupce uspěly týmy z Karviné.

Vítězové jednotlivých kategorií:  ŽENY - Škutová Věra - Karviná Fryštát
                                                                        Chromcová Jarmila - V Aleji, Karviná-Ráj
                                                                        Siudová Slávka - U Svobodáren Karviná 6

                                                          MUŽI -  Kerlin Pavel - Karviná Fryštát
                                                                         Gebauer Pavel - Karviná Louky
                                                                         Mojžíš Bronislav - Karviná Louky

VŠECHNY ZVEME NA AKCI -     děkujeme za podporu Statutárnímu městu Karviná

Děkujeme za podporu městu KARVINÁ
Děkujeme za podporu městu KARVINÁ

REKONDIČNÍ POBYT V RETASO

Formuláře pro pobyt v RETASO


5. PARKINIÁDA v Ostravě
17.7.2021 od 10:00 hodin

Vytvořte si webové stránky zdarma!